Nguồn tài chính tin cậy luôn bên bạn

Quyết định buông quyền chi phối tại bệnh viện Giao Thông của Nhà nước

Advertisements

Theo báo cáo mới nhất của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương cho thấy sau hơn một năm chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần, đầu năm 2017 tình hình chung của bênh viện Giao Thông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể là sau hơn 1 năm cổ phần hoá, tổng doanh thu đã tăng so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, doanh thu bệnah nhân bảo hiểm y tế là 112,240 tỷ đồng, đạt 145,8%; doanh thu bệnh nhân dịch vụ là 29,68 tỷ đồng, đạt 116,15%.

bệnh viện Giao Thông của Nhà nước

Vào tháng 12/2015, Cục Y tế trình Bộ Giao thông vận tải về phương đề xuất cổ phần hóa bệnh viện Giao Thông. Theo đề xuất này thi Công ty cổ phần Bệnh viện Nam Thăng Long sẽ có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, tương ứng với 3 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu, Nhà nước nắm giữ 900.000 cổ phần, chiếm 30%; bán cho nhà đầu tư chiến lược 780.000 cổ phần, chiếm 26%; bán đấu giá công khai 799.900 cổ phần, chiếm 26,66% vốn điều lệ…

Mới đây, vào tháng 7 năm 2017, bộ Giao thông – Vận tải (GTVT) vừa gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất thoái vốn sâu đối với Công ty Cổ phần Bệnh viện GTVT và vốn đang khá bất định trong giai đoạn hậu cổ phần hóa. Điều này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến số phận của công ty cổ phần GTVT.

Theo đó, Bộ GTVT mong muốn Chính phủ chấp thuận phương án điều chỉnh vốn điều lệ và tăng phần vốn tương ứng với giá trị quyết toán Dự án Tòa nhà Điều trị kỹ thuật cao sử dụng vốn vay Quỹ OPEC. Đồng thời sẽ thực hiện việc thoái bớt phần vốn nhà nước tại Bệnh viện GTVT và tỷ lệ vốn nắm giữ của cổ đông Nhà nước được Bộ GTVT đề xuất là khoảng 30% vốn điều lệ tại Bệnh viện GTVT.

Cũng vào tháng 7/2017, để tháo gỡ vướng mắc vướng mắc bắt đầu xuất hiện sau khi các cơ sở y tế, giáo dục công lập không còn nằm trong diện cổ phần hóa, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã giao cho Bộ Tài chính chủ trì và phối hợp cùng với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý đối với việc tiếp tục bán vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải nhằm đảm bảo phù hợp với Nghị quyết số 05 và tình hình thực tế triển khai cổ phần hóa tại công ty này. Và cũng tại văn bản gửi Bộ GTVT vào cuối tháng 8/2017, Bộ Tài chính đề nghị cân nhắc hai phương án: Nhà nước nắm giữ 51% hay 30% vốn điều lệ như Phương án thí điểm cổ phần hóa đã được phê duyệt và được công bố trong bản cáo bạch. Tuy nhiên với việc phá vỡ cam kết thoái vốn này có thể đẩy Bệnh viện Giao Thông Vận tải đứng trước một tương lai khá bất định với rất nhiều hệ lụy xấu có thể xảy ra.

Cũng theo quan điểm của bộ Giao thông vận tải về việc nếu nhà nước áp dụng thoái vốn một phần và vẫn nắm giữ 51% số vốn thì với việc thoái vốn nửa vời này, nhà đầu tư chưa chắc sẽ có đủ nguồn tài chính để tham gia mua tiếp số cổ phần Nhà nước sẽ thoái vốn và chưa chắc sẽ thực hiện được cam kết chấp thuận lộ trình tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn nhà nước tương ứng giá trị quyết toán Dự án Tòa nhà điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện.

Với quyết định này thì mặc dù những người lãnh đạo chủ chốt của doanh ngiệp có thể là các nhà chuyên môn giỏi nhưng chưa hẳn đã có khả năng quản lý điều hành doanh nghiệp tốt. Như vậy sẽ dẫn tới việc điều hành, quản trị doanh nghiệp không được cải thiện toàn diện và hoạt động kém hiệu quả.

Source: vietnamfinance.vn

 

Advertisements

Advertisements